Metsävähennys

Metsävähennys on metsätalouden verovuoden pääomatuloista tehtävä vähennys. Metsävähennys koostuu maapohjan ja puuston hinnan muodostamasta hankintamenosta. Metsävähennyspohja muodostuu 60 prosentin osuudesta ja siitä voidaan vähentää tietty osa tulevista metsäntalouden pääomatuloista kuten esimerkiksi puunmyyntituloista. Lisätietoa metsätalouden veroilmoituksen tekemisestä löydät Verohallinnon sivuilta.