Tekopökkelö

Tekopökkelö tehdään katkaisemalla elävä puunrunko 2-4 metrin korkeudelta. Erityisesti lehtipuusta tehdyt tekopökkelöt ovat tärkeitä elinympäristöjä muun muassa kolopesijälinnuille. Tekopökkelöiden monimuotoisuusvaikutukset vahvistuvat, kun katkaistu latvus jätetään paikalle lahoamaan. Tekopökkelöiden ideana on tuottaa lahopuuta metsään mahdollisimman nopeasti.