Versowood rekisteriseloste

1 .Rekisterin ylläpitäjä
010 8425 100
Versowood Group Oy
Sahatie 1, 19110 Vierumäki
010 8425 100

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Kari
Teollisuustie 60, 19110 Vierumäki
0505604797, antti.kari(at)versowood.fi

3. Rekisterin nimi
Versowood Group Oy:n www-sivuston yhteydenottojärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8 §:n mukaisesti asiakaspalautteiden sekä yhteydenottojen keräämisen ja käsittelyn yhteydessä henkilötietoja käytetään Versowood-konsernissa (myöhemmin "Rekisterinpitäjä") palautteisiin ja yhteydenottoihin vastaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Tiedot tallentuvat Rekisterinpitäjän sähköpostijärjestelmään (myöhemmin "Palvelu").

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön yksilöintitiedot:
Nimi, yhteystiedot (osoite/kunta, puhelinnumero, sähköposti)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakas/henkilö itse.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojaukset periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.