1946

Kotimaisen puunjalostusyhtiön perustaminen

Autokuski Partanen ja tiemestari Länsipuro perustavat sahalaitoksen Härkälän kylään Vierumäelle paikallisten sahojen vastustuksesta huolimatta. Kuntalaiset seisovat vahvasti hankkeen takana.

1965

Kyllästystoiminta alkaa

Erilaisten erikoistarvikkeiden, kuten rehusiilojen ja laitureiden runsas menekki haastoi yrityksen kehittämään tuotteiden kyllästysmenetelmiä. Sahatavaran suolakyllästys aloitettiin sahalla vuonna 1965.

1972

Liimapuutuotanto alkaa

Sahatavaran varmojen toimituksien ja oikeiden pituuksien varmistamiseksi aloitettiin suomalaisesta puutavarasta valmistettavien kantavien rakenteiden jatkaminen liimapuutekniikalla. Vierumäen Teollisuus oli kotimaisena puunjalostusyhtiönä tuolloin alan edelläkävijä Suomessa.

1990

Kopran perhe yrityksen johtoon

Kollin perheen hallinnassa 37 vuotta ollut kotimainen puunjalostusyhtiö Vierumäen Teollisuus Oy vaihtoi omistajaa 1.1.1990, kun pitkän linjan sahayrittäjäperhe Kopra otti yrityksen hallintaansa.

1997

Otavan saha osaksi Vierumäen Teollisuutta

Mikkelin läheisyydessä sijaitseva yli satavuotias Otavan Saha liitettiin Vierumäen Teollisuus Oy:n tytäryhtiöksi. Konsernin suomalaisesta puutavarasta valmistettavan sahatavaran tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistui.

2000

Novalamin liimapuutehdas käynnistyy

Vierumäen Teollisuus Oy rakensi Vierumäen sahan läheisyyteen kolmannen sukupolven liimapuutehtaan. Tehtaan tuotanto käynnistyi elokuussa 2000.

2001

Kotka Laminated Lumber osaksi Vierumäen Teollisuutta

Korkealaatuisia liimapuutuotteita valmistava Kotka Laminated Lumber Oy siirtyi Vierumäen Teollisuus -konsernin alaisuuteen. Tuotannosta 95 % viedään Japanin markkinoille.

2002

Pentre osaksi Vierumäen Teollisuutta

Kansainvälisesti tunnettu, sahatavarasta puisia ja vanerisia pakkauslaatikoita ja keloja valmistava Pentre Finland Oy liitettiin osaksi Vierumäen Teollisuus -konsernia.

2004

Vierumäen Teollisuus osti Riihimäellä sijaitsevan Paloheimo Wood Oy:n

Heinäkuussa 2004 kotimainen puunjalostusyhtiö Vierumäen Teollisuus osti Riihimäellä sijaitsevan Paloheimo Wood Oy:n koko osakekannan. Kauppa piti sisällään koko saha-, höyläämö- ja välisäletoiminnan HGB-tavaramerkkeineen sekä teollisuusrakennuksineen.

Vierumäen Teollisuus jää historiaan

Vierumäen Teollisuus -konserni yhdenmukaisti yksiköidensä nimet ja ilmeen. Eri nimillä toimiminen oli jo pitkään koettu työlääksi ja 10.12.2004 alkaen puhelimiin vastattiin uudella nimellä - Versowood, hyvää päivää.

2005

Kuormalava sahatavarasta joka 9:s sekunti

Vuoden 2005 alussa Versowoodin Riihimäen toimipisteessä aloitti toimintansa huippumoderni kuormalavatehdas, joka täydensi konsernin puupakkausvalikoimaa. Parinkymmenen hengen yksikkö valmistaa suomalaisesta puutavarasta standardi- ja kertalavoja.

2006

Versowoodin merkkipaaluja

Vuosi 2006 oli Versowood-konsernille suurten tapahtumien vuosi. Yhtiön johdossa tapahtui sukupolvenvaihdos, kotimainen puunjalostusyhtiömme juhli 60-vuotista taivaltaan ja Veistosaha koki kasvojenkohotuksen uudelleenrakentamisen yhteydessä.

2007

Toimintojen selkiyttämistä ja tuotannon laajentamista

Versowood-konsernissa toteutettiin rakennejärjestely, jonka seurauksena konsernin teolliset toiminnot yhdistettiin ja hallintotoiminnot selkiytyivät.

Puutyöliike R. Ojala Oy:n ja Torpak Oy:n osto. Pellettitehdas käynnistyi ja Valkon satamassa Loviisassa otettiin käyttöön Versowoodin uusi sahatavara- ja pellettivarasto.

2008

Versowoodin laajentuminen

Valkeakosken Laajapuu Oy sekä A. Jalander Oy:n emoyhtiö Muurlava Yhtiöt Oy liitetään yrityskaupoilla Versowood-konsernin osaksi.

2010

2010-luku

  • Pellettituotanto alkaa 2007
  • Purupaalituotanto 2010
  • EURO-sahan uudistus 2013
2014

Vapon Hankasalmen saha Versowood Oy:n omistukseen

Versowood Oy ostaa Vapo Timber Oy:n Hankasalmen sahan ja sen jalostusliiketoiminnan. Versowood Oy nousee kaupan ansiosta Suomen suurimpien sahaajien joukkoon. Kauppa astuu voimaan 1.1.2014. Versowoodin ja Hankasalmen sahan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 on yli 330 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 ylittää 350 miljoonan euron rajan. Konsernissa työskentelee kaupan jälkeen lähes 800 henkilöä.

2016

Versowood ostaa Metsä Woodin Hartolan liimapuutehtaan

Kaupan ansiosta Versowoodin liimapuun tuotantomäärä nousee noin 65.000 m³:sta yli 80.000 m³:iin vuonna 2016. Suomalaisesta puutavarasta valmistettavan liimapuuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on kaupan jälkeen lähes 40 miljoonaa euroa vuodessa. Liimapuuliiketoiminta työllistää yhteensä 110 henkilöä.

2022

Versowood ostaa Kissakosken sahan

Konserniin 2022 liitetty Kissakosken saha tukee yhtiön puunhankintaa sekä tehostaa sahausta. Kissakoskella sahataan 9–15 cm pikkutukkeja, joista saadaan lautoja ja parruja pakkaustoimialan käyttöön.

2022

Versowood investoi sahaustuotannon kasvattamiseen Vierumäellä

Versowood tulee nostamaan Vierumäen yksikön vuosittaisen sahaustuotannon nykyisestä 475.000 kuution tasosta yli 600.000 kuutioon. Yhtiö uusii kesän 2022 aikana Vierumäen toisen sahalinjan sekä rakentaa samaan yhteyteen uuden sydäntavaroiden tuorelajittelun. Investointi kasvattaa merkittävästi linjan ja yksikön kustannustehokkuutta ja tuottavuutta.

2022

Versowood Group Oy:n omistus Ville Kopralle

16.11.2022 tehdyllä osakekaupalla Versowood Group Oy on hankkinut Pekka Kopran omistamat yhtiön osakkeet ja käytännössä yhtiö on siirtynyt samalla 100 %:sti Ville Kopran omistukseen.

2024

Versowood ostaa Vapo Terra Oy:n Turengin pellettitehtaan

Kauppa toteutuu 1.1.2024 ja sen ansiosta Versowoodin pellettituotannon kokonaismäärä kasvaa lähes 100. 000 tonniin. Yhtiö näkee bioenergiassa ja erityisesti pelleteissä kasvupotentiaalia.