Versowoodin ympäristöaakkoset

V

Varmistamme aina käyttämämme raaka-aineen alkuperän ja edistämme hyvää metsänhoitotapaa toiminnallamme.

E

Ehkäisemme ja vähennämme parhaamme mukaan toiminnastamme aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Käytämme luonnonvaroja mahdollisimman säästeliäästi.

R

Raaka-aineemme uusiutuvuuden tarjoamat mahdollisuudet hyödynnämme innovatiivisesti. Valmistamme ekologisesti kestäviä tuotteita.

S

Sertifikaatit ovat osoituksena, että toimintamme on tehokasta, turvallista ja ekologisesti kestävää. Suosimme jätteiden hyötykäytön lisäämistä sekä kaatopaikkajätteen määrän vähentämistä.

O

Omavaraisuusasteemme lämmöntuotannossa on korkea. Lämpöenergiamme tuotetaankin lähes yksinomaan biopolttoaineella.

Puuhun kaiverrettua

Versowood-konsernin koko liiketoiminta perustuu luontoon ja sen tarjoamiin raaka-aineisiin. Tämän vuoksi onkin itsestään selvää, että ympäristön kunnioittaminen ja siitä huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Ympäristöteot ja -pyrkimykset on kirjattu osaksi ympäristöaakkosiamme. Toimimme kestävällä tavalla kun teemme puukauppaa ja valmistamme laadukasta sahatavaraa.

Olemme innovatiivisten ja ekologisesti kestävien sahatavaroiden, jatkojalosteiden ja ratkaisujen tarjoaja sekä luotettava kumppani puukaupassa. Hankimme puuta suomalaisista sertifioiduista metsistä. Puukaupassa korjaamme puut ammattitaidolla, luontoa kunnioittaen.

Parempaa puukauppaa ja uusia tuotteita

Etsimme aktiivisesti uusia toimintamalleja, asiakasryhmiä ja kehitämme uusia tuotteita. Pyrimme aina tekemään parhaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Ymmärrämme, että asiakkaat odottavat meiltä ennen kaikkea laatua – ensiluokkaisia tuotteita ja sujuvaa palvelua.

Työntekijät tekevät yrityksen

Ilman tekijöitä ei synny tulosta. Henkilöstön päivittäisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen ja osaamisen arvostaminen ovat menestymisen avaintekijöitä. Yritys oppii tekijöiltään.