Sanansa mittaista suomalaista puutavaraa

Olemme kotimaisena puunjalostusyhtiönä innovatiivinen vastuunkantaja, joka on sitoutunut ekologisen tasapainon säilyttämiseen läpi koko hankinta- ja tuotantoprosessin. Meille on tärkeää pitää sanamme ja tehdä vähintään se, mitä meiltä vaaditaan, niin puukaupassa kuin tuotannossa.

Ympäristön, raaka-aineketjun ja tuotannon lisäksi meillä Versowoodilla arvostetaan työntekijöiden osaamista ja huolehdimme sekä henkilöstön hyvinvoinnista että turvallisuudesta.

Metsäympäristöohjelma

Olemme sitoutuneet sahateollisuuden yhteiseen metsäympäristöohjelmaan. Metsäympäristöohjelma on laadittu, niin että siitä hyötyvät sekä metsänomistaja että luonto. Metsäympäristöohjelman toimenpiteet lisäävät puuntuotannon edellytyksiä ja tähtäävät lajeille tärkeiden elinympäristöjen ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lue ohjelman esitteestä, kuinka voit tehdä kestävää puukauppaa ja samalla lisätä metsän monimuotoisuutta. Pidetään yhdessä huolta metsiemme hyvinvoinnista!