Sanansa mittaista suomalaista puutavaraa

Olemme kotimaisena puunjalostusyhtiönä innovatiivinen vastuunkantaja, joka on sitoutunut ekologisen tasapainon säilyttämiseen läpi koko hankinta- ja tuotantoprosessin. Meille on tärkeää pitää sanamme ja tehdä vähintään se, mitä meiltä vaaditaan, niin puukaupassa kuin tuotannossa.

Ympäristön, raaka-aineketjun ja tuotannon lisäksi meillä Versowoodilla arvostetaan työntekijöiden osaamista ja huolehdimme sekä henkilöstön hyvinvoinnista että turvallisuudesta.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on Versowoodilla ennen kaikkea huolehtimista ja vastuunkantoa koko arvoketjustamme - työntekijöistämme ja omasta toiminnastamme, mutta myös kaikista kumppaneistamme, jotka mahdollistavat puun matkan metsästä loppuasiakkaalle. Lue lisää meidän vastuullisuusraportista sekä Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n laatimasta monimuotoisuustiekartasta.

Versowoodin yritysarvot

Arvot toimivat kompassin tavoin ja auttavat meitä Versowoodilaisia toimimaan yhteisten arvojen pohjalta. Ne ovat läsnä joka päivä, kun kohtaamme asiakkaitamme ja toisiamme, ne auttavat  tekemään päätöksiä ja valintoja. Arvojen avulla luomme ja vahvistamme yhteistä Versowoodin identiteettiä. Arvot luovat meille  yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ne vangitsevat asioita, joihin olisi muuten vaikea tarttua. 

Siksi me VÄLITÄMME. ROHKENEMME. JOHDAMME.

01_arvotaulut_some_vaaka_1920x1080.png

VÄLITÄMME

Olemme ylpeitä suomalaisista juuristamme ja meistä. Arvostamme toisiamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Kuuntelemme ja autamme. Vaalimme vastuullisuutta, turvallisuutta ja tasa-arvoa.

 

02_arvotaulut_some_vaaka_1920x1080.png

ROHKENEMME

Muutumme muuttuvan maailman mukana. Uskallamme uudistaa ja uusiutua. Otamme vastuuta, kokeilemme ja kehitymme. Meillä on kunnianhimoinen suunta, jota kohti rohkeasti kuljemme.

 

03_arvotaulut_some_vaaka_1920x1080.png

JOHDAMME

Katsomme eteenpäin, ennakoimme ja näytämme esimerkkiä. Toimimme tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaisesti, tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Lupaamme rohkeasti ja pidämme lupauksemme – niin toisillemme kuin asiakkaillemme.

Versowoodin ympäristöpolitiikka

VASTUULLINEN -  Versowood on vastuullinen rakennus-, pakkaus- ja energiatuotteiden valmistaja. Tuotteemme varastoivat ilmakehän hiilidioksidia ja puu on uusiutuvana materiaalina ekologinen vaihtoehto. Versowoodin käyttämän puun alkuperä varmistetaan PEFC ja FSC sertifikaattien vaatimusten mukaisesti.

RESURSSIVIISAS - Puu hyödynnetään resurssiviisaasti viimeistä purua myöten – puusta tehdään sahatavaran ja jalosteiden lisäksi raaka-ainetta sellu- ja pellettitehtaille. Puun kuori hyödynnetään paikallisesti energiantuotannossa.

ENERGIATEHOKAS - Energiatehokkuus on tuotantomme peruspilareita. Olemme sitoutuneet alan energiatehokkuus-sopimuksen mukaisesti energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET HALLITSEVA - Ympäristövaikutusten huomiointi on osa jokaisen versowoodilaisen perustyötä. Kemikaaleja käsitellään huolellisesti ja jätehuolto toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Materiaalihukkaa ja  jätemäärää seurataan ja pyritään aktiivisesti pienentämään.

Tuotantolaitosten vaikutuksia kuten hulevesien laatua, melu-vaikutuksia ja savukaasupäästöjä seurataan viranomaisten hyväksy-mien tarkkailuohjelmien mukaisesti ja mahdollisiin häiriöihin ja vahinkoihin reagoidaan ennalta varautumissuunnitelman mukaisesti. Toteutamme ympäristöpolitiikkaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

JATKUVASTI PARANTAVA - Versowood seuraa systemaattisesti toimintaansa koskevien säädösten kehitystä ja reagoimme muutoksiin proaktiivisesti. Käytämme parasta saatavilla olevaa tekniikkaa.

Toteutamme ja etsimme aktiivisesti keinoja tuotteidemme ympäristömyönteisyyden lisäämiseksi aina metsästä asiakkaalle asti.

Metsäympäristöohjelma

Olemme sitoutuneet sahateollisuuden yhteiseen metsäympäristöohjelmaan. Metsäympäristöohjelma on laadittu, niin että siitä hyötyvät sekä metsänomistaja että luonto. Metsäympäristöohjelman toimenpiteet lisäävät puuntuotannon edellytyksiä ja tähtäävät lajeille tärkeiden elinympäristöjen ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lue ohjelman esitteestä, kuinka voit tehdä kestävää puukauppaa ja samalla lisätä metsän monimuotoisuutta. Pidetään yhdessä huolta metsiemme hyvinvoinnista!