Puusilta – ekologista ja näyttävää siltarakentamista

Olemme valmistaneet erilaisia puusiltoja asiakkaidemme tarpeiden mukaan jo lähes 30 vuoden ajan. Laadukkaat tuotteemme ja aktiivinen puusiltojen puolesta puhuminen ovat nostaneet puusiltarakentamisen uuteen arvostukseen. Vuosikymmenien saatossa liimaustekniikka on kehittynyt ja puusiltoihin on tuotu uusia rakenneratkaisuja. Pitkäikäisyytensä ja laatunsa vuoksi puusilta on kannattava vaihtoehto teräs- ja betonisillalle. Puulla saadaan aikaan näyttäviä ja ympäristöön sulautuvia siltaratkaisuja.

Tutustu käyttökohteisiimme

Puusilta on edullinen ja kestävä betonisillan korvaaja

Kevyt puusilta ei tarvitse massiivisia perustuksia, mutta on siitä huolimatta erittäin kantokykyinen ja soveltuu raskaankin liikenteen käyttöön. Versowoodin sillat valmistetaan suomalaisesta A-luokan painekyllästetystä liimapuusta ja sahatavarasta.

Puusillan rakentaminen

Toimitamme valmiita siltoja tai yksittäisiä siltaelementtejä asiakkaan tarpeiden mukaan. Sillat tai siltaelementit toimitetaan tilaajan piirustusten ja työselvitysten mukaisesti sovitussa valmiusasteessa. Usein paikallinen rakennusurakoitsija tekee perustukset ja me asennamme valmistamamme puusillan paikoilleen. Laaja asiantuntijuutemme mahdollistaa myös sen, että otamme kokonaisvastuun puusillan suunnittelusta, rakentamisesta ja asennuksesta tarpeen mukaan. Jopa 30 metriä pitkät puusiltamme voidaan tehdä täysin valmiiksi tehtaallamme ja asentaa kokonaisena paikoilleen yhden työpäivän aikana.

Puusiltarakentamisen eri vaihtoehdot

Palkkisilta on perinteinen puusiltatyyppi, jonka kantava rakenne muodostuu pituussuuntaisista liimapuupalkeista yhdistettynä kansielementtiin.

Eniten käytetty rakenne puusilloissa. Kantava rakenne muodostuu puusillan pituussuhteista, liimapuupalkeista ja kansipoikittaisesta sahatavarasta tai liimapuuelementeistä. Siltarakenteen taloudellisin käyttöalue on 4-20 m jännevälit ajoneuvoliikenteen silloissa ja 3-30 m kevyen liikenteen silloissa. Perinteinen puusiltatyyppi, jossa kantava rakenne muodostuu pituussuuntaisista liimapuupalkeista yhdistettynä kansielementtiin. Voidaan toteuttaa helposti myös kaarevana. Nämä puusillat soveltuvat lyhyille ja keskipitkille jänneväleille (10-25 m), ajoneuvo- ja kevyen liikenteen käyttöön.

Ansassisilta oli paljon käytetty rakenne puusilloissa ennen liimapuun tuloa. Nykyisin ansanssisilta on käytössä lähinnä museorakenteissa ja erikoiskohteissa.

Tukiansassilta oli paljon käytetty rakenne puusilloissa ennen liimapuun tuloa. Nykyisin se on käytössä lähinnä museorakenteissa ja erikoiskohteissa. Riippuansassilta soveltuu poikittaisjäykkyytensä ansiosta parhaiten suhteellisen kapeille silloille, pituusalue 15-50 m. Ansaat ovat näyttäviä puusiltatyyppejä pitkille jänneväleille (yli 25 m) ja ne toimivat tehokkaasti kansirakenteen kannattimina. Nämä sillat sopivat kevyen liikenteen sekä ajoneuvoliikenteen käyttöön.

Näyttävän kaarisillan kantava rakenne on kaaren muotoon liimattu liimapuu.

Kaarisillan kantava rakenne on kaaren muotoon liimattu liimapuu. Kaarisiltojen jännemitta voi olla jopa 100 m. Ne ovat näyttäviä siltatyyppejä pitkille jänneväleille (yli 25 m) ja niiden kantavat kaaret toimivat tehokkaasti kansirakenteen kannattimina. Nämä puusillat sopivat kevyen liikenteen sekä ajoneuvoliikenteen käyttöön.

Kaarisillan kaari voi:

a) olla kokonaan kannen alla, jolloin kaaria voi olla useita
b) leikata kansilinjan mielivaltaisella kohdalla
c) olla myös kokonaan kansielementin yläpuolella.

Liittorakennesilta on puusiltojen uudempaa tekniikkaa. Liittorakennesillassa puupalkit ja betonikansi liitetään yhdessä toimivaksi rakenteeksi.

Puusiltojen uudempaa tekniikkaa edustavat puu- ja betoniliittorakennesillat, jossa puupalkit ja betonikansi liitetään yhdessä toimivaksi rakenteeksi. Erittäin pitkille jänneväleille (yli 40 m) soveltuvat ristikko- ja liittorakennesillat ovat ratkaisu vaativiin kohteisiin. Näillä rakennetyypeillä saadaan aikaan suuria kantavuuksia.

Poikittaisjännitetty silta on tyyppihyväksytty silta, joka jännitetään vetotankojen avulla.

Versowoodin tyyppihyväksytyt sillat jännitetään vetotankojen avulla, jolloin puhutaan poikittaisjännitetyistä silloista. Perustyyppi on laatta, jossa puusillan pituussuuntaiset lankut tai liimapuupalkit on puristettu poikittaisilla, puun läpi poratuilla teräksillä yhtenäiseksi laataksi. Tällaisen laattasillan käyttöalue on 3-36 m jännemitoille. Versowood on kehittänyt tästä perusrakenteesta arinamallisen kansielementin yhdistämällä liimapuupalkkeja ja sahatavaraa. Tällöin taloudellinen käyttöalue on noussut 30 m jännemittaan asti.

Katettu puusilta on rakennetyypiltään yleensä ristikkosilta, jossa ristikon alapaarteen varassa on ajorata ja yläpaarteen varassa katto. Katetut puusillat soveltuvat erityisesti kevyen liikenteen käyttöön.

Katettu puusilta on rakennetyypiltään yleensä ristikkosilta, jossa ristikon alapaarteen varassa on ajorata ja yläpaarteen varassa katto. Katetut puusillat soveltuvat erityisesti kevyen liikenteen käyttöön.

Tyyppisillat

Väylävirasto on hyväksynyt toimittajakohtaiset tyyppisiltamme käytettäväksi Väyläviraston tiekohteissa.

Versowoodin tyyppihyväksytyt puusillat soveltuvat yleisiksi tiesilloiksi ja valtionavustusta saaviksi yksityistiesilloiksi. Sillat on suunniteltu eurokoodien mukaisesti poikittaisjännitettyinä.