Metsäenergia korvaa fossiilisia polttoaineita

Metsäenergia on Versowoodin liiketoimintojen tärkeä osa. Versowood-konsernin hakkuilla kertyy vuosittain 300 000 kiintokuutiometriä metsätähdettä, jonka energia-arvo on noin 600 000 MWh. Tämä määrä kattaisi 25 000 omakotitalon lämmitystarpeet ja tästä määrästä noin kolmasosa jatkojalostetaan.

Hakkuista saatava metsätähde puidaan hakkuukoneella kasaan, annetaan kuivua säistä riippuen 2-5 viikkoa ja siirretään tien varteen kuljetettavaksi eteenpäin tai haketettavaksi. Biopolttoainetta toimitetaan kuudelle omalle lämpölaitokselle ja myydään keskisuurille ja suurille Versowoodin puunhankinta-alueella sijaitseville lämpölaitoksille.