Riihimäen sahalla ylläpidetään alueen yli satavuotisia sahausperinteitä

Riihimäen saha on perustettu vuonna 1889. Riihimäen yksikössä sijaitsevat sahan ja höyläämön lisäksi kela- ja lavatehtaamme. Kuusitukin sahauksen lisäksi Riihimäellä valmistuu erilaisia höylätuotteita, jatkojalosteita, kuormalavoja ja puupakkauksia. Riihimäellä valmistamme noin 300 000 m³ sahatavaraa vuodessa.

Ensiluokkaista sahausta asiakkaan tarpeiden mukaan

Asiakkaidemme erityistarpeet huomioidaan aina tuotannossamme. Määrämittaan sahatut ja toiveiden mukaan kuivatut puutavarat sekä asiakastarpeen mukaan valmistetut puupakkaukset kulkevat sujuvien liikenneyhteyksien ansiosta ripeästi määränpäähänsä.

Sahojemme tuotannon lähtökohtana on ensiluokkainen raakapuu. Läheisistä metsistä tulevat kuusitukit valikoidaan jo metsässä ja kuljetetaan suoraan sahalle jatkojalostettavaksi.

Sahatavarapaketin päädyssä oleva Verso-leima takaa sahalta lähtevän tuotteen korkean laadun!

Riihimäen yksikkö

  • Tuotantoalue: n.38 ha
  • Henkilöstö: 135
  • Tuotanto: 300 000 m³ sahatavaraa, josta viennin osuus 80 %, 35 000 m³ höylätavaraa, 1,4 milj. kuormalavaa, 80 000 puukelaa, 50 000 vanerikelaa, 40 000 puu- ja vanerilaatikkoa