Pitkän linjan puunjalostusta Vierumäen sahalla ja liimapuutehtaalla

Versowoodin Vierumäen yksiköstä löydät pääkonttorimme lisäksi sahan, liimapuutehtaan, pylväsosaston, pellettitehtaan, lämpölaitokset sekä jatkojalostuslaitoksia. Vierumäellä valmistuu sahatavaran ohella muun muassa höylättyjä ja kyllästettyjä sahatavarajalosteita, erilaisia liimapuutuotteita sekä maa- ja tierakentamisen tuotteita, kuten puusiltoja, meluntorjuntaelementtejä sekä puhelin- ja sähköpylväitä.

Puunjalostuksen osaamista jo vuodesta 1946

Vuodesta 1946 toimineella Vierumäen toimipisteellä sahataan kuusta ja mäntyä. Tuotantokapasiteettimme Vierumäellä on 550 000 m³ vuodessa. Sahatavaratuotannon rinnalle on muodostunut mittava jatkojalostustuotanto ja -osaaminen.

Vierumäen toimipisteet sijaitsevat hyvien liikenneväylien, Valtatie 4:n ja rautatien varrella.

Vierumäen yksikkö

  • Tuotantoalue: 110 ha
  • Henkilöstö: 305
  • Tuotanto: 430 000 m³, 50 000 m³ höylättyjä ja maalattuja tuotteita, 35 000 m³ kyllästettyä sahatavaraa, 50 000 m³ pylväitä ja paaluja, 30 000 m³ liimattuja tuotteita