Puun hinta – paljonko puusta maksetaan?

Mietitkö mikä on metsäsi arvo? Suunnitteletko puun myyntiä? Silloin sinua kiinnostaa ennen kaikkea tukkipuun hinta. Puun hinta muodostuu monesta tekijästä, mikä on hyvä ottaa huomioon tarjousta pyydettäessä ja niitä vertailtaessa. Versowoodin kanssa puukauppa käy helposti ja asiantuntevasti. 

Miten puun hankintahinta muodostuu?

Metsän myyntiä miettiessä esille nousee monta puun hintaan vaikuttavaa asiaa: puulaji, puutavaralaji ja puun tämänhetkinen markkinahinta. Lisäksi hintaan vaikuttaa myydäänkö puut pystykauppana vai hankintakauppana. Myös hakkuun toteutuksella on vaikutusta hintaan: mitä tarkempi katkonta ja tukin talteenotto, sitä paremman hinnan metsänomistaja lopulta saa.

Tarjouksia vertaillessaan metsänomistajan kannattaa muistaa, että tarjous on arvio. Lopullinen summa selviää hakkuun jälkeen. 

Ota yhteyttä puun ostajaan

Puukauppa

Myyjälle maksettavaan puun hintaan eli kantohintaan vaikuttavia tekijöitä

Oli kyseessä kuusi- tai mäntytukki, kantohintaan vaikuttaa puulajin lisäksi moni muu tekijä.  

Hakkuutapa

Pääte- eli uudistushakkuussa puusta maksetaan yleensä korkeampi hinta kuin harvennushakkuussa.  Korjuukustannukset ovat uudistushakkuussa harvennushakkuuseen nähden pienemmät ja tukin osuus merkittävä.  Järeimmät tukkipuut korjataan yleensä uudistushakkuun yhteydessä. Harvennushakkuussa taas korostuu kuitupuun osuus.

Korjuuolosuhteet

Erityisesti maan kantavuus vaikuttaa korjuuolosuhteisiin. Kohteet, joissa korjuu on mahdollista tehdä kesällä ovat kiinnostavampia kuin talvikorjuukohteet, jotka edellyttävät routaa korjuun toteuttamiseksi. 

Hakkuualueen sijainti 

Hakkuualueen sijainnilla on merkitystä: kuinka pitkä matka kuormatraktorilla on lähimmän tien varteen, ja kuinka pitkä kuljetusmatka tästä on edelleen sahalle. Sorateillä on kelirikon aikana painorajoitukset, mikä vaikuttaa korjuun tekemiseen. 

Puun tiheys ja järeys

Uudistushakkuussa puun järeydellä ja tiheydellä on vaikutusta hintaan. Mitä paksumpaa ja hitaammin kasvanutta, tiukkasyistä puu on, sitä laadukkaampi raaka-aine se on sahateollisuudelle. 


Puun hinta

Tukkipuun ja energiapuun hinta

Kuusitukki ja mäntytukki on arvokkainta raaka-ainetta. Tukkien hinta on moninkertainen kuitupuun hintaan verrattuna, minkä vuoksi niiden määrä maksimoidaan. Pienistä rungoista, tukkipuiden latvoista ja teknisesti sahauskelvottomista kohdista tehdään edullisempaa kuitupuuta.

Eteläinen Suomi on tasa- ja huippulaatuisen kuusen parasta kasvualuetta. Kuusitukki on myös erinomaista raaka-ainetta sahateollisuudelle. Versowoodin ostamasta puusta noin kaksi kolmannesta on kuusitukkia.
  
Mäntytukissa laatuvaihtelut ovat suurempia kuin kuusitukissa. Männyssä oksaton tyvi on valtti, samoin terveoksainen latvus. Männyn laatua arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota puun terveeseen väritykseen (kellertävän oranssi) ja latvukseen sekä toisaalta laatua heikentävien kuivien oksien määrään. 
 
Energiapuu on suurelta osin kuusen latvusmassaa ja oksia  – hakkuutähteitä ja materiaalia, jotka uudistushakkuun yhteydessä puidaan kasoille kuivumaan. Sen jälkeen ne ajetaan metsäautotien varteen ja sieltä bioenergiaksi lämpölaitoksille.

Harvennushakkuissa hakkuutähteitä kasataan esimerkiksi ajourille suojaamaan puiden juuristoja ja jätetään palstalle kasvavien puiden ravinteiksi. 

Lue lisää hakkuumenetelmistä

Puun hintakehitys viime vuosina

Mäntytukin hinta oli vuonna 2021 historiallisen korkealla, keskimäärin 65 euron/m3 tasolla. Myös kuusitukin hinta on pysynyt korkealla. kuusitukista maksettiin vuonna 2021 noin 68 €/m3. Vaikka hinnat ovat tulleet hieman alaspäin, edelleen on hinnallisesti hyvä aika myydä tukkipuuta.  

Kuitupuun hinta on pysynyt Suomessa hyvin samalla tasolla viimeiset vuodet. Hinnoissa on tapahtunut pientä nousua, mutta ei merkittävää huojuntaa.

Luotettavaa ja ajantasaista tietoa puun hintakehityksestä löydät Metsäteollisuus Ry:n julkaisemista tilastoista. 
Lue lisää Metsäteollisuus Ry:n sivuilta


Kasvata tuottoasi Versotilillä

Mikset laittaisi puukaupan tuottojasi versomaan? Sinulla on mahdollisuus kasvattaa puun tuottoa myös myynnin jälkeen. Talleta osa tai vaikka koko summa Versotilille, missä tuotto kasvaa jopa 3,5 %:n vuosikorolla. 

Versotilin käyttö on helppoa:

  • Valitse sopimuksen kesto ja talletuksen summa
  • Tee sopimus puunostajan kanssa
  • Nauti kiinteäkorkoisesta tuotosta

Lue lisää Versotilistä

Versotili