Kuitupuu

Kuitupuu on läpimitaltaan pienempää kuin tukki. Siitä valmistetaan selluloosaa tai mekaanista puumassa. Kuitupuun lopputuotteena on paperia ja kartonkia.

Kuitupuuta saadaan muun muassa rungon osista, esimerkiksi tukkirungon latvasta. Tukkipuuta saadaan myös sellaisista tukkien osista, jotka eivät täytä tukille asetettuja laatuvaatimuksia, esimerkiksi lahoista tai mutkista puista.