Kulotus

Kulotuksessa poltetaan uudistusalan hakkuutähteitä, jättöpuustoa ja humuksen pintakerrosta valvotuissa oloissa. Onnistunut kulotus ohentaa humuskerrosta, parantaa maan lämpöoloja, happamuutta ja ravinteisuutta jopa vuosikymmeniksi. Lisäksi se muuttaa pintakasvillisuutta taimille otollisemmaksi muutamaksi vuodeksi kulotuksen jälkeen. Kulotus edesauttaa metsänhoitoa ja lisää metsän monimuotoisuutta.