Hakkuutähteet

Hakkuutähteet ovat hakkuun jälkeen metsään jäävää puuta. Hakkuutähdettä ovat esimerkiksi puiden latvukset ja jalostukseen kelpaamattomat rungon osat. Hakkuutähdettä syntyy eniten kuusivaltaisilla uudistusaloilla. Hakkuutähteitä hyödynnetään energiapuuksi.