Taimikko

Taimikoksi kutsutaan metsää, jonka valtapituus on enintään 7 metriä. Taimikko on nuorta sulkeutumatonta metsää, joka vaatii alussa paljon hoitoa, jotta heinät ja nopeasti kasvava vesakko eivät tukahduta taimien kasvua. Lue lisää taimikon perkauksesta 

Taimikko perustetaan esimerkiksi uudistushakkuun (kasvatushakkuun) jälkeen, jos jäljelle jäävän puuston määrä ja laatu eivät ole riittävät puuston kasvattamiseksi. Tällöin syntyy uudistamisvelvoite ja Suomen Metsälain mukaan on perustettava taimikko.