Taimikko

Taimikolla tarkoitetaan metsää, jonka valtapituus on enintään seitsemän metriä. Taimikko on nuorta sulkeutumatonta metsää, joka vaatii alussa paljon hoitoa, jotteivat heinät ja nopeasti kasvava vesakko tukahduta taimia.

Esimerkiksi uudistushakkuusta (käytetään myös termiä kasvatushakkuu) aiheutuu metsän uudistamisvelvoite, jos jäljelle jäävän puuston määrä ja laatu eivät ole riittävät puuston kasvattamiseksi edelleen. Suomen Metsälaki määrää, että taimikko on perustettava tällaisen uudistushakkeen jälkeen.