Metsän ojitus

Metsäojitus tarkoittaa soiden tai soistuneiden maiden kuivattamista ojittamalla. Ojituksella johdetaan alueen käyttöä haittaavaa vettä pois alueelta. Metsäojituksen tarkoitus on palvella metsänviljelyn tarpeita. Sen avulla pyritään lisäämään puiden kasvualustan hapekkuutta maan vesipitoisuutta säätelemällä. Myös korjuuolosuhteita saadaan parannettua ojituksella.