Metsäsäätiön menekinedistämismaksu

Puukaupan yhteydessä voit lahjoittaa Suomen Metsäsäätiölle vapaaehtoisen menekinedistämismaksun, joka on sijoitus metsäelinkeinon tulevaisuuteen. Metsäsäätiö on metsänomistajien, puunostajien ja muun metsäalan yhteistyötaho. Menekinedistämismaksuilla rahoitetaan lasten ja nuorten metsätapahtumia, viestintää, puun käytön edistämistä ja puurakentamista sekä metsäelinkeinoa palvelevaa tutkimusta. Pystykaupassa menekinedistämismaksu on 0,2 % (vähintään 8,00 euroa) ja maksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen. Puun ostajana Versowood sitoutuu maksamaan saman summan. Katso menekinedistämismaksusta kertova video täältä