Puun hintatiedot

Puukauppatilaston hinnat ja määrät perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilastot laaditaan puutavaralajeittain, kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa) ja hakkuutavoittain.