Kemera-rahoitus

Kestävän metsätalouden rahoituslailla eli Kemera-lailla valtio tukee metsänhoito- ja metsänparannustöitä, jotka ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten metsänomistajien metsänhoidon tukemiseen ja metsänomistaja voi itse hakea tukea.