Harvennushakkuu

Harvennushakkuu suoritetaan metsän kasvatusvaiheessa. Siinä poistetaan kasvamaan jätettävien puiden kasvua haittaavat sekä huonokuntoiset puut. Harvennushakkuulla tehdään tilaa metsikön parhaille puille, jotta valitut puut kasvavat järeiksi nopeammin ja metsikön kiertoaika lyhenee.