Harvennushakkuu

Harvennushakkuussa poistetaan kasvamaan jätettävien puiden kasvua haittaavat ja huonokuntoiset puut. Harvennushakkuulla pyritään tekemään tilaa metsikön parhaille puille, jotta ne kasvavat järeiksi nopeammin ja metsikön kiertoaika lyhenee. Siksi harvennushakkuuta kutsutaan joskus myös kasvatushakkuuksi.

Hakkuita tehdään yleensä kahdesti kasvun aikana, ensimmäinen n. 20-25-vuotiaalle puustolle. Uudistushakkuun aika on metsän elinkaaren loppupäässä.