Ensiharvennus

Ensiharvennuksessa tehdään kasvutilaa parhaimmille puille poistamalla huonolaatuisia ja heikkokuntoisia puita. Se parantaa jäljelle jätettävien puiden kasvuolosuhteita ja vaikuttaa tukkipuun kasvunopeuteen. Jäljelle jäävät puut myös järeytyvät nopeammin. Ensiharvennus siis parantaa metsän laatua ja tulevaa tuottoa. Ensiharvennus tehdään keskimäärin 30-40-vuotiaassa metsässä.