Ensiharvennus

Ensiharvennuksessa tehdään kasvutilaa parhaimmille puille poistamalla huonolaatuisia ja heikkokuntoisia puita. Se parantaa jäljelle jätettävien puiden kasvuolosuhteita ja vaikuttaa tukkipuun kasvunopeuteen. Jäljelle jäävät puut myös järeytyvät nopeammin. Ensiharvennus siis parantaa metsän laatua ja tulevaa tuottoa.

Jos taimikon hoito on tehty järjestelmällisesti ja ajallaan, ensiharvennus voidaan ajoittaa optimaaliseen ajankohtaan puuston kasvun tahdissa. Ensiharvennus tehdään keskimäärin 30-40-vuotiaassa metsässä.