Tukin hinta

Tukin hinta tarkoittaa puunrungon tukkipuun osuudesta saatavaa myyntihintaa. Sahatavaraksi menevä tukki on kaikkein järeintä ja arvokkainta puutavaraa. Tukin hinta ilmoitetaan euroina kuutiometreiltä. Hinnan määräytymiseen vaikuttavat markkinatilanteen lisäksi mm.

  • hakkuukohteen puumäärä
  • puun laatu
  • runkojen koko
  • hakkuutapa
  • metsäkuljetusmatka
  • maasto- ja korjuuajankohta.

Näiden lisäksi tukin hintaan vaikuttaa se, onko kyseessä pystykauppa vai hankintakauppa. Puutavaralajien hinnat määritellään jokaista puukauppaa varten erikseen.