Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelulla tarkoitetaan maiseman laaja-alaista fyysistä suunnittelua, jonka tarkoitus on ohjata maankäyttöä ja edesauttaa maiseman suojelua ja maisemanhoidon suunnittelua ja seurantaa. Maiseman suunnitteluun vaikuttavat Ympäristöhallinto ja kaavoituskäytäntö.

Metsätaloudessa maisemasuunnittelua toteutetaan luonnon monimuotoisuus sekä metsän maisemallinen ja kulttuurillinen arvo huomioiden. Maisemasuunnittelua voidaan toteuttaa eri näkökulmista, sen tavoitteena voi olla esimerkiksi melun ja saasteiden vähentäminen.