Metsänhoito ja hakkuu

Metsänhoitoon kuuluu metsänhoidollisia toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että metsä tuottaa omistajalleen ja yhteiskunnalle taloudellista hyötyä, ja että metsän puulajikoostumus, laatu ja terveydentila paranevat.

Hakkuut ylläpitävät metsän terveyttä ja ovat siksi tärkeä osa metsänhoitoa. Metsänhoitoon kuuluu myös luonnon monimuotoisuuden varjeleminen ja hakkuiden jälkeisten ravinnepäästöjen torjuminen.