Metsänhoito ja hakkuu

Metsänhoidollisia toimenpiteitä tehdään, jotta metsä tuottaisi omistajalleen ja yhteiskunnalle taloudellista hyötyä. Hakkuilla ylläpidetään metsän terveyttä ja siksi hakkuut ovat tärkeä osa metsänhoitoa. Hakkuiden jälkeen metsänhoidolla varmistetaan, että tilalle kasvaa uutta metsää. Metsänhoitoon kuuluu myös luonnon monimuotoisuuden varjeleminen ja hakkuiden jälkeisten ravinnepäästöjen torjuminen. Metsänhoidon toimenpiteillä halutaan myös parantaa metsän puulajikoostumusta, laatua ja terveydentilaa.