Pystykauppa

Myyjä luovuttaa puukauppasopimuksella ostajalle oikeuden kaataa sovitun alueen puut eli pystykaupassa on kyse pystypuuston hakkuuoikeudesta.