Metsätalous

Metsätalous käsittää puuston kasvatuksen, korjuun ja myynnin. Metsätalouteen voidaan laskea kuuluvaksi myös puunjalostustoiminta. Kestävällä metsätaloudella varmistetaan, että luonnonkantokyky ja metsiin liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset arvot eivät heikkene. Kestävän metsätalouden tulee olla taloudellisesti kannattavaa kaikille osapuolille.