Metsäveroilmoitus

Puukauppoja tehdessä puun myynnistä saatu tulo on metsätalouden pääomatuloa. Metsätalouden pääomatulo on ilmoitettava päättyneeltä verovuodelta metsäveroilmoituksella verottajalle. Puunostajan tulee toimittaa ennakonpidätys kauppahinnasta ja ilmoittaa se suoraan Verohallinnolle. Lisätietoa metsätalouden veroilmoituksen tekemisestä löydät Verohallinnon sivuilta.