Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma toimii metsänomistajan käsikirjana ja helpottaa metsänhoidon ja hakkuutöiden suunnittelua.

Metsäsuunnitelma sisältää tietoa mm. metsäsi puustosta, kasvupaikasta, metsänhoitotöistä ja niiden aikataulusta sekä hakkuista. Metsäsuunnitelma kuvaa myös puunmyyntipotentiaalia ja metsänhoitoon  vaadittavaa panosta tuottavuuden takaamiseksi.