Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma toimii metsänomistajan käsikirjana. Siihen kirjataan tietoa muun muassa puustosta, kasvupaikoista, hoitotöistä ja niiden aikataulusta sekä hakkuista. Metsäsuunnitelma kuvaa myös puunmyyntipotentiaalia ja metsänhoitoon vaadittavaa panosta tuottavuuden takaamiseksi. Se siis helpottaa metsänomistajan metsänhoidon ja hakkuutöiden suunnittelua.