Yhteismetsä

Kestävän metsätalouden harjoittamiseen perustettu useiden tilojen yhteinen alue, jota hoidetaan osakastilojen hyväksi. Päättävänä elimenä toimii osakaskiinteistöjen omistajista koostuva osakaskunnan kokous ja päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Yhteismetsän tulot jaetaan omistusoikeuksien suhteessa.