Metsänkäyttöilmoitus

Metsänkäyttöilmoitus on Metsäkeskukselle annettava ilmoitus tulevasta hakkuusta tai erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä. Kotitarvehakkuista ei metsänkäyttöilmoitusta tarvitse tehdä. Ilmoituksessa kysytään hakkuualuetta, hakkuutapaa, hakkuun pinta-alaa ja metsän uudistamisen suunnitelmaa hakkuun jälkeen.