Metsänkäyttöilmoitus

Metsänkäyttöilmoitus on lakiin perustuva maksuton ilmoitus, joka tehdään Metsäkeskukselle ennen hakkuuta tai erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyä, tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Suomen Metsäkeskus saa tiedot hakkuuaikomuksista näistä ilmoituksista ja kokoaa ne sivuilleen nähtäväksi.

Ilmoituksessa tulee kertoa mm. hakkuualue ja hakkuutapa. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä löydät Metsäkeskuksen sivuilta.