Metsäenergia

Metsäenergia on uusiutuva energianlähde. Sitä saadaan metsästä kerätyistä hakkuutähteistä, kannoista ja pienpuusta metsähakkeeksi hakettamalla. Metsähakkeesta tuotetaan metsäenergiaa. Metsäenergialla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten ehkäistä ilmastonmuutosta.