Mäntytukin hinta

Mäntykukin hinta on mäntytukista kuutiometriltä maksettava hinta. Hintaan vaikuttavat mäntytukin laatu, puun määrä, kauppatapa, korjuun ajankohta ja kuljetusmatka. Hinnan muodostumiseen vaikuttaa myös mäntytukista valmistettavien lopputuotteiden kysyntä ja maailmanmarkkinahinta.