Raivaus

Taimikon tai nuoren metsän kasvatusta haittaavan, myytäväksi kelpaamattoman pienpuun poistamista. Ennakkoon tehtävällä raivauksella parannetaan hakkuiden onnistumista hoitamattomissa kohteissa. Uudistusalat raivataan tarvittaessa ennen maanmuokkausta ja viljelyä.