Päätehakkuu

Päätehakkuulla tarkoitetaan viimeistä hakkuuta, joka metsikölle tehdään sen uudistuskypsyyden saavuttamisen jälkeen.