Päätehakkuu

Päätehakkuuta kutsutaan myös uudistushakkuuksi, sillä siinä poistetaan vanha, hidaskasvuinen puusto ja luodaan tilaa uutta puusukupolvea varten. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. avohakkuu ja kaistalehakkuu.