Metso-ohjelma

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, joka mahdollistaa yksityisten metsänomistajien metsiensä luonnonarvon suojelun ja hoitamisen. METSO-ohjelma on vapaaehtoinen monimuotoisuuden turvaamiseen ja metsiensuojelun edistämiseen tähtäävä toimintaohjelma. Ohjelmassa suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä arvokkaita. METSO on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke. Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä METSO-kohteeksi. Jos tarjottu metsä hyväksytään METSO-kohteeksi, valtio korvaa metsänomistajalle kustannukset, joita puuntuotannon tulonmenetyksistä ja luonnonhoidosta aiheutuu. Lisätietoa löydät METSOn kotisivuilta.