Kestävän Metsätalouden Yhdistys

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta Suomessa. KMY kehittää metsäsertifioinnin käyttöä ja kasvattaa sertifioinnin tunnettuutta.

http://www.kestavametsa.fi/