Kuusitukin hinta

Kuusitukin hinta on kuusitukista kuutiometriltä maksettava hinta. Kuusitukin hinnan muodostumiseen vaikuttaa puun laatu, määrä, kauppatapa, korjuun ajankohta ja kuljetusmatka. Kuusitukin hinnan muodostumiseen vaikuttaa myös kuusesta valmistettavien lopputuotteiden kysyntä ja maailmanmarkkinahinta. Kuusitukista maksettava hinta voi vaihdella jopa vierekkäisissä leimikoissa.