Säästöpuu

Säästöpuut ovat hakkuissa pystyyn jätettyjä puita, joiden tarkoitus on lisätä luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristöjä ja ravintoa monille vanhaa tai lahoavaa puuainesta vaativille kasvi-, sieni- ja eläinlajeille. Säästöpuilla on myös maisemaa monipuolistava vaikutus. Säästöpuiksi valitaan usein vanhoja ryhmässä kasvavia lehtipuita tai mäntyjä.