Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa risukkoa ja alikasvospuustoa. Sillä nopeutetaan itse hakkuuta. Myös hakkuutyön jälki ja tuottavuus paranevat ennakkoraivauksen avulla. Ennakkoraivatusta leimikosta on mahdollista saada parempi hinta. Metsänomistaja voi itse suorittaa ennakkoraivausta.