Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa metsästä poistetaan koneellista puunkorjuuta haittaavaa risukkoa ja alikasvospuustoa. Se nopeuttaa hakkuuta ja parantaa hakkuutyön jälkeä. Ennakkoraivatusta leimikosta on mahdollista saada myös parempi hinta.

Ennakkoraivausta tarvitaan tyypillisesti metsässä, jossa taimikon hoito on jäänyt tekemättä tai siinä on jätetty liikaa puustoa. Metsänomistaja voi tehdä ennakkoraivausta hyvin myös itse ja poistaa näkyvyyttä haittaavat ja läpimitaltaan ohuet puut hyvissä ajoin ennen hakkuuta. Raivaus tehdään mieluiten 1-3 vuotta aiemmin.