Alikasvos

Metsikön pääpuuston alla kasvava, selkeästi lyhyempi ja nuorempi puusto, joka on yleensä luontaisesti syntynyttä. Alikasvos koostuu useimmiten lehtipuuvesakosta ja kuusista.