Versowood

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Versowood on perustettu 1946 ja se työllistää noin 750 henkilöä eri puolilla Suomea ollen alueellisesti merkittävä työllistäjä. Versowoodin tuotannosta yli puolet menee vientiin ja siksi se on myös kansantaloudellisesti merkittävä toimija. Lue lisää Versowoodista.