Hakkuu

Metsänhakkuu on toimenpide, jossa kasvanut puusto kerätään metsästä talteen. Talteenoton vaiheita ovat leimikon suunnittelu, hakkuu ja puunkorjuu. Hakkuut ovat osa hyvää metsänhoitoa. Niiden avulla ylläpidetään metsän terveyttä ja kasvua. Hakkuissa voidaan korjata puut pois kokonaan tai harventaa yksittäisiä puita poimien. Jälkimmäisessä harvennushakkuussa jäljelle jäävälle puustolle tehdään kasvutilaa poistamalla yksittäisiä puita. Hakkuusta saatava puu on metsänomistajalle tuloa.