Riistatiheikkö

Riistatiheiköt ovat harvennushakkuissa ja hakkuita edeltävissä ennakkoraivauksissa jätettäviä alikasvoskuusten tai muun puuston muodostamia tiheikköjä. Niiden tarkoitus on tarjota suojaa kanalinnuille ja muulle riistalle.