Taimikon perkaus

Heinän ja lehtipuuvesakon poistamista puuntaimien ympäriltä taimikossa joko polkien tai niittäen. Tavoitteena on parantaa pääpuulajien taimien kasvua.