Metsänuudistaminen

Metsänuudistaminen tarkoittaa uuden metsän perustamista esimerkiksi hakkuun jälkeen. Uudistaminen tehdään maata muokkaamalla ja joko luontaisesti siemenpuita hyödyntäen tai viljelemällä eli kylvämällä tai taimia istuttamalla.

Metsänomistajalla on Suomen lain mukaan uudistamisvelvoite, jonka mukaan tulee huolehtia uuden taimikon perustamisesta ja hoidosta. Se edesauttaa myös metsän tuottavuutta tulevina vuosina. Tutustu talousmetsän kiertokulkuun tarkemmin.