Metsänuudistaminen

Metsänuudistaminen tarkoittaa uuden metsän perustamista esimerkiksi hakkuun jälkeen. Uudistamisessa maa valmistellaan uutta metsää varten esimerkiksi maata muokkaamalla. Näin tuetaan uuden metsän kasvua.