Metsävaratieto

Metsävaratiedolla tarkoitetaan paikkatietoja, jotka kuvaavat metsiä, metsänhoitoa ja metsänkäyttöä. Metsäkeskus tuottaa tietoa yksityisten henkilöiden omistamista metsistä. Metsätietolaki säätelee metsävaratiedon julkaisua.