Puun korjuu

Puun korjuu

Puunkorjuulla tarkoitetaan metsässä tapahtuvaa puiden kaatoa, katkontaa ja karsintaa sekä puiden kuljettamista tienvarsivarastolle.