Koivun hinta

Koivun hinta on koivusta kuutiometriltä maksettava hinta. Hintaan vaikuttavat puun laatu, määrä, kauppatapa, korjuun ajankohta ja kuljetusmatka. Koivun hinnan muodostumiseen vaikuttaa myös koivusta valmistettavien lopputuotteiden kysyntä ja maailmanmarkkinahinta.