Koivun hinta

Koivupuusta maksettava hinta kuutiometrille vaihtelee kausittain. Hintaan vaikuttavat puun laatu, määrä, kauppatapa, korjuun ajankohta ja kuljetusmatka. Luonnollisesti myös koivusta valmistettavien lopputuotteiden kysynnällä ja maailmanmarkkinahinnalla on vaikutusta hintatasoon. Lue lisää puun hinnan muodostumisesta ja hintakehityksestä .