PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, aiemmin Pan European Forest Certification Scheme) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka on perustettu edistämään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kaksi kolmasosaa maailman sertifioiduista metsistä on saanut PEFC-sertifikaatin. Lisätietoa PEFC-sertifikaatista löydät halutessasi heidän kotisivuiltaan.