Maisemanhoito

Maisemanhoito käsittää toimenpiteet, joilla ylläpidetään tai parannetaan maisemakuvaa ja hoidetaan elinympäristöä. Maisemanhoitoa suoritetaan esimerkiksi ulkoilu- ja retkeilyalueilla. Metsänhoidon toimenpiteitä ovat muun muassa pusikon raivaaminen, kuolleiden puiden poistaminen ja vesistönäkymän esteiden karsiminen.